niedziela, 18 listopada 2012

„Der Wandel” i „die Veränderung”

Dzisiaj chciałabym omówić różnicę pomiędzy słowami „der Wandel” i „die Veränderung”. Oba te słowa tłumaczy się jako „zmiana”, ale nie można używać ich zamiennie. 


„Der Wandel” oznacza najczęściej zmianę na przestrzeni epok, zmianę o szerszym zasięgu. 

Im Wandel der Zeiten ist das Leben der Frauen anders geworden. – Na przestrzeni epok życie kobiet stało się inne. 

Der Wandel kann politisch, sozial, technologisch sein. - Zmiana może być polityczna, społeczna, technologiczna.

Ein Wandel hat sich vollzogen. - Zmiana się dokonała. (Tu będzie chodziło o zmianę w szerszym zakresie, np. właśnie w sensie historycznym czy społecznym).

Jako synonim do „der Wandel“ można podać „der Umbruch“, „die Wende” (chociaż nie są to oczywiście stuprocentowe synonimy. Bardzo mało jest 100% synonimów).

„Die Veränderung” oznacza zmianę w węższym zakresie, raczej w życiu codziennym, chociaż „die Veränderung” można czasami odnieść też do zmiany w sensie historycznym.

Die Veränderung des Textes ist notwendig. - Zmiana tekstu jest konieczna.

Hier ist eine Veränderung eingetreten. - Tu nastąpiła zmiana.

„Die Änderung“ można prawie zawsze używać zamiennie z „die Veränderung”, chociaż jest to zmiana jeszcze w węższym zakresie niż „die Veränderung”.

eine Änderung der Meinung - zmiana zdania

eine Änderung der Situation - zmiana sytuacji

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz