piątek, 30 listopada 2012

Pomyłki i błędy - kilka czasowników

Dzisiaj chciałabym omówić kilka ciekawych czasowników, które często są przez uczących się nieużywane. Chodzi o czasowniki związane z myleniem się.

1) sich irren - oznacza "mylić się", także w znaczeniu "rozczarować się":

Du irrst dich gewaltig. - Bardzo się mylisz. 

In diesem Punkt haben wir uns geirrt. - W tym punkcie/aspekcie pomyliliśmy się. 

Ich habe mich in dir geirrt. - Pomyliłem się co do ciebie. 

W tym znaczeniu możemy stosować czasownik również bez "sich":

Wenn ich nicht irre, wohnen sie hier.  - Jeśli się nie mylę, to oni tutaj mieszkają.

Używamy tego czasownika, kiedy pomylimy ze sobą dwie rzeczy (zwei Sachen miteinander verwechseln):

Ich habe mich im Datum geirrt. - Pomyliłam się w dacie.

Wir haben uns in der Hausnummer geirrt. - Pomyliliśmy się w numerze domu.

2) sich verlaufen - zgubić się (ale w trakcie chodzenia, a nie jazdy)

Die Touristen haben sich verlaufen. - Turyści się zgubili.

Ich habe mich verlaufen, weil ich die Stadt nicht gekannt habe.  - Zgubiłam się, bo nie znałam tego miasta.

3) sich verfahren - zgubić się w trakcie jazdy

Mein Freund hat sich in der Stadt verfahren. - Mój chłopak zgubił się w mieście (jadąc).

4) sich verschreiben - pomylić się, zrobić błąd przy pisaniu

Auf der zweiten Seite habe ich mich verschrieben. - Na drugiej stronie zrobiłem błąd w pisaniu / pomyliłem się w pisaniu.

Der Student hat sich verschrieben. - Student pomylił się w pisaniu.

5) sich verrechnen - popełnić błąd w liczeniu

Der Schüler hat sich bei dieser Aufgabe verrechnet. - Uczeń popelnił w tym zadaniu błąd w liczeniu.

Der Verkäufer hat sich um 5 Euro verrechnet. - Sprzedawca pomylił się o 5 euro.

W poprzednim zdaniu "sich verrechnen" możemy zastąpić "sich irren", bo "sich irren" oznacza również pomylenie się w rachunkach, czyli:

Der Verkäufer hat sich um 5 Euro verrechnet. - Sprzedawca pomylił się o 5 euro.

Ich habe mich um einen Tag geirrt. - Pomyliłam się o dzień.

6) sich verlesen - popełnić błąd w czytaniu

Du hast dich bestimmt verlesen. - Na pewno pomyliłeś się przy czytaniu.

In der englischen Geschichte habe ich mich mehrmals verlesen. - W tej angielskiej historii kilka razy popełniłam błąd w czytaniu.

7) sich vertippen - pomylić się przy maszynopisaniu

Die Sekretärin vertippt sich dauernd. - Sekretarka ciągle myli się przy maszynopisaniu.

Istnieją również zwroty:

a) einen Fehler machen - czyli po prostu "zrobić błąd". Możemy więc powiedzieć:

Ich habe beim Lesen / beim Schreiben einen Fehler gemacht. - Zrobiłam błąd w czytaniu / w pisaniu.

Die Schüler haben im Diktat viele Fehler gemacht. - Uczniowie zrobili w dyktandzie wiele błędów.

b) einen Fehler begehen - oznacza również "popełnić błąd", ale tu nie chodzi o błąd w czytaniu czy pisaniu, ale o błąd życiowy, np.:

In meinem Leben habe ich viele Fehler begangen. - W moim życiu popełniłem wiele błędów.

Er hat mit dieser Scheidung einen großen Fehler begangen. - Tym rozwodem on popełnił duży błąd.


2 komentarze:

  1. Witam, fajny wpis...mam pytanie odnosnie pomylek jak owiedziec komus np. przez telefon że to jest pomylka( przepraszam to pomylka)

    OdpowiedzUsuń