wtorek, 4 grudnia 2012

Historia. Słownictwo związane z ustrojem państwa

Słownictwo związane z ustrojem państwa, a także ogólnie z państwem:

der Staat – państwo
die Staatsform – ustrój państwa

das Abendland – Zachód, kraje zachodnie
der Absolutismus – absolutyzm
die Alleinherrschaft – autokracja
die Demokratie – demokracja
die Diktatur - dyktatura
der Faschismus - faszyzm
der Feudalismus – feudalizm
der Feudalstaat – państwo feudalne
das Fürstentum - księstwo
das Herzogtum - księstwo
der Kapitalismus - kapitalizm
der Kirchenstaat – państwo kościelne
das Königreich - królestwo
die Monarchie – monarchia
das Morgenland – Wschód, kraje wschodnie
der Nationalsozialismus – narodowy socjalizm
das Reich – imperium
  • das Dritte Reich – Trzecia Rzesza
  • das Römische Reich – Cesarstwo Rzymskie
  • das Reich der Mitte – Państwo Środka
die Republik - republika
die Revolution – rewolucja
  • bürgerliche Revolution – rewolucja obywatelska
  • industrielle Revolution – rewolucja przemysłowa
  • kommunistische Revolution – rewolucja komunistyczna
  • sozialistische Revolution – rewolucja socjalistyczna
der Sozialismus – socjalizm
der Totalitarismus - totalitaryzm
die Volksrepublik – republika ludowa
die Zivilisation - cywilizacja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz