niedziela, 20 stycznia 2013

Kilka ciekawych słówek. Cz. 2Wiele osób mówi „eine Fremdsprache kennen", podczas gdy jest to nieprawidłowe, gdyż czasownik "kennen" oznacza co prawda "znać" i po polsku mówimy "znać język obcy", ale po niemiecku lepiej jest powiedzieć "eine Fremdsprache können", czyli "umieć język obcy":
 
Kannst du Deutsch? - Czy znasz/umiesz niemiecki?
Ich kann Englisch sehr gut. - Bardzo dobrze znam angielski.

Znać można człowieka czy miejsce: 
Wir kennen unsere Nachbarn nicht so gut. - Znamy naszych sąsiadów nie tak dobrze.
Kennst du das Stadtzentrum? - Czy znasz centrum miasta?

Słowa "Leute" i "Menschen" NIE są synonimami. Słowo "Leute" jest bardziej konkretne, oznacza konkretnych ludzi, natomiast słowo "Menschen" jest bardziej ogólne:

Siehst du die Leute da? - Czy widzisz tych ludzi tam? 
Die Leute in der Gegend sind sehr arm. - Ludzie w okolicy są bardzo biedni. 

Viele Menschen in Afrika leiden unter Hunger. - Wielu ludzi w Afryce cierpi z powodu głodu.
Die Menschen sind manchmal schlechter als Tiere.  - Ludzie są czasami gorsi niż zwierzęta.

Kolejne często mylone słowa to "die Menschheit" - ludzkość i  "die Menschlichkeit" - człowieczeństwo. Jak widać, znaczenie jest inne.  
Synonimy do "Menschheit" to  "Erdbevölkerung" albo "Weltbevölkerung"

Zum Wohle der Menschheit sollte man die Umwelt schützen. - Dla dobra ludzkości powinno się chronić środowisko. 

Im Krieg gibt es von der Menschlichkeit oft keine Rede. - Na wojnie często nie ma mowy o człowieczeństwie. 

Die Mitarbeiter von Wohltätigkeitsorganisationen zeigen Menschlichkeit im Umgang mit armen und leidenden Menschen. - Pracownicy organizacji dobroczynnych pokazują człowieczeństwo w kontakcie z biednymi i cierpiącymi ludźmi.

Słowa "Verzeihung" i "Entschuldigung" bywają mylone.  

die Entschuldigung – usprawiedliwienie albo synonim do "die Ausrede", czyli wymówka

Er suchte eine plausible Entschuldigung. - Szukał przekonującej wymówki.
Die Eltern schreiben ihrem Sohn eine Entschuldigung. - Rodzice piszą swojemu synowi usprawiedliwienie. 

Höflichkeitsform (forma grzecznościowa): Entschuldigung, wo ist hier die Schumannstraße?  - Przepraszam, gdzie jest ulica Schumanna?
Entschuldigung!  - Przepraszam! (w ten sposób można zaczepić kogoś na ulicy, jeśli chcemy spytać np. o drogę albo o godzinę)

Verzeihung – dosłownie "wybaczenie"

Er hat sie lange um Verzeihung gebeten. - On długo prosił ją o wybaczenie
Verzeihung! – czasami mówi się tak zamiast Entschuldigung, np. jeśli kogoś niechcący potrącę na ulicy, mogę powiedzieć „Verzeihung!” albo „Entschuldigung!” 

Synonim do „verzeihen” to „vergeben” – wybaczać. 

verzeihen - verzieh - hat verziehen
vergeben - vergab - hat vergeben

Czasownik "sich entschuldigen" ma po niemiecku inne dopełnienia niż po polsku, trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, bo łatwo tu o błąd: 
sich bei jmdm. (Dativ) für etwas (Akkusativ) entschuldigen - przepraszać kogoś za coś. Jak widać, "sich entschuldigen" to czasownik zwrotny 

Ich entschuldige mich bei Ihnen für die Verspätung. - Przepraszam panią/pana za spóźnienie.
Entschuldige dich bei der Lehrerin! - Przeproś nauczycielkę!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz