czwartek, 14 lutego 2013

Ciekawe słówka (cz. 4)eine brotlose Kunst – sztuka, która nie przynosi pieniędzy, nie zapewnia chleba

Alle sagen mir, dass Malerei eine brotlose Kunst ist.  - Wszyscy mówią mi, że malarstwo to zajęcie nie zapewniające utrzymania.

wetterfühlig – wrażliwy na zmianę pogody

Ich bin nie wetterfühlig gewesen. - Nigdy nie byłam wrażliwa na zmiany pogody.

jmdm. kondolieren - składać komuś kondolencje

Sie hat ihr zum Tode ihrer Mutter kondoliert. - Ona złożyła jej kondolencje z powodu śmierci matki.

das Merkbuch (die Merkbücher) – inne słowo na Terminkalender, kiedyś było używane częściej niż dzisiaj

den Schirm ausspannen – rozłożyć parasol

Du kannst deinen Schirm im Flur ausspannen. - Możesz rozłożyć parasol w korytarzu.

Wasser predigen - lać wodę 


Statt konkret zu reden, predigt er nur Wasser. - Zamiast mówić konkretnie, tylko leje wodę.

im Kopf rechnen - liczyć w pamięci (jak widać, Niemcy mówią - liczyć w głowie) 

Kannst du schnell im Kopf rechnen? - Umiesz szybko liczyć w pamięci?

bei Adam und Eva sein - być na samym początku czegoś 

Wenn es um die spanische Sprache geht, bin ich nicht ganz bei Adam und Eva, aber ich muss noch viel nachholen. - Jeśli chodzi o hiszpański, to nie zaczynam od samego początku, ale muszę jeszcze dużo nadrobić.

Jeder hat sein Päckchen zu tragen. - Każdy musi znosić swój los.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz