czwartek, 28 lutego 2013

Ciekawe słówka (cz. 5)die Gunst der Stunde nutzen - wykorzystać okazję

Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und die Festanstellung aufgegeben. - Wykorzystałam okazję i zrezygnowałam ze stałej pracy.

Słowo "der Unterricht" bardzo często jest źle stosowane.  

der Unterricht - oznacza ogół lekcji, może oznaczać też jedną lekcję. Słowo występuje w liczbie pojedynczej. W liczbie mnogiej należy powiedzieć "die Unterrichtsstunden"

Der Unterricht dauert heute von 8 bis 15 Uhr. - Lekcje trwają dzisiaj od 8 do 15. 

Hast du morgen Unterricht? - Czy masz jutro lekcje?

das Seminar – ćwiczenia, zajęcia na studiach

Ich habe morgen 5 Seminare. - Mam jutro 5 zajęć. 

die Stunde (die Unterrichtsstunde) – lekcja

Die erste Stunde beginnt um 7:55 Uhr. - Pierwsza lekcja zaczyna się o 7:55. 

Słowa "erhalten", "bekommen" i "kriegen" to synonimy, ale różnią się na poziomie stylistycznym. Słowo "erhalten" jest dosyć podniosłe, podczas gdy "kriegen" używa się głównie w języku mówionym i nie można tak napisać np. w oficjalnym piśmie.

erhalten - erhielt - hat erhalten
bekommen - bekam - hat bekommen
kriegen - kriegte - hat gekriegt

erhalten – otrzymać 

Die Königin hat während des Besuchs in Australien viele Geschenke erhalten. -
Królowa otrzymała podczas wizyty w Australii wiele prezentów. 

bekommen - otrzymać, dostać 

Was hast du von deinen Freunden bekommen? - Co dostałeś od przyjaciół? 

Ich habe mein Gehalt noch nicht bekommen. - Jeszcze nie otrzymałem mojej pensji. 

Gestern Nachmittag haben wir Post bekommen. - Wczoraj popołudniu dostaliśmy pocztę.

kriegen - dostać 

Er kriegt 10 Euro für die Stunde. - On dostaje 10 euro za godzinę.

Gutes Gelingen! - powodzenia! Czasami mówi się tak zamiast "Viel Erfolg!" 

etw. greifbar haben - mieć coś pod ręką, w zasięgu ręki 

Meine Tasche steht auf dem Schreibtisch, weil ich sie immer greifbar haben will. - Moja torebka stoi na biurku, bo zawsze chcę ją mieć w zasięgu ręki. 

etw. in die Finger holen - wziąć coś w ręce 

Vielleicht hole ich das Buch noch einmal in die Finger. - Byź może jeszcze wezmę tę książkę do ręki. 

im Begriff sein, etw. zu tun - właśnie zamierzać coś zrobić 

Sie war gerade im Begriff, einkaufen zu fahren. - Ona właśnie zamierzała pojechać na zakupy.

für meine Begriffe - według mojej wiedzy 

Für meine Begriffe war es kein Wissenschaftler, sondern ein Laie. - Według mojej wiedzy to nie był naukowiec, lecz laik.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz