środa, 20 marca 2013

Ciekawe słówka (cz. 6)abgeschoten – odizolowany

Er fühlte sich abgeschoten. - On czuł się odizolowany.

von Pontius zu Pilatus gehen - chodzić od Poncjusza do Piłata 

Ich ging von Pontius zu Pilatus, um diese Angelegenheit endlich zu erledigen. - Chodziłam od Poncjusza do Piłata, żeby wreszcie załatwić tę sprawę.


jemandem den Bogen putzen - powiedzieć komuś, co się o nim myśli.

Ich konnte es nicht mehr aushalten und habe ihr den Bogen geputzt.  - Nie mogłam już tego wytrzymać i powiedziałam jej, co myślę.

päpstlicher sein als der Papst - być bardziej papieski niż papież

Sei doch nicht so genau! Du bist päpstlicher als der Papst. - Nie bądź taki dokładny! Jesteś bardziej papieski niż papież.


das Konto überziehen - przekroczyć stan konta

Ich habe wieder mein Konto überzogen und die Kreditkarte belastet.  - Znowu przekroczyłam stan konta i obciążyłam kartę kredytową.

sich heimisch machen - zadomowić się

Im Krieg, als unsere Stadt bombardiert wurde, haben wir uns im Keller heimisch gemacht.  - Podczas wojny, kiedy nasze miasto było bombardowane, zadomowiliśmy się w piwnicy.

eine weltbewegende Sache – sprawa, o której dużo się mówi

Heute ist das Fliegen mit dem Flugzeug nichts Besonderes, aber damals war es eine weltbewegende Sache. - Dzisiaj latanie samolotem to nic szczególnego, ale wtedy było to coś, co zwracało uwagę (o czym się mówiło, co się rzucało w oczy).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz