poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Ciekawe słówka (cz. 8)

Tyle pomysłów w głowie, tyle zapisków, tyle zebranych materiałów i totalny brak czasu - oto cała ja. Nie porzucę jednak tego bloga i myślę, że za jakiś czas uda mi się pisać częściej, bo bardzo bym tego chciała. Chciałabym opublikować bardzo ciekawy materiał o II wojnie światowej, gdyż nawiązałam kontakt z Niemcami, którzy przeżyli wojnę. Bardzo lubię słuchać ich historii, bo niedługo już nie będzie ludzi, którzy mogliby o tamtych czasach opowiedzieć.das Geld zurücklegen - odłożyć pieniądze 

Ich habe ein bisschen Geld zurückgelegt und konnte mir ein Auto kaufen. - Odłożyłem trochę pieniędzy i mogłem sobie kupić samochód.

immer wieder auf die gleichen Stolpersteine kommen – ciągle natrafiać na te same przeszkody, utrudnienia

Er versucht eine feste Arbeit zu finden, aber kommt immer wieder auf die gleichen Stolpersteine. - On próbuje znaleźć stałą pracę, ale ciągle natrafia na te same przeszkody.

festgefahren – „zajechany“

Ich habe auf Arbeit so viele Pflichten, dass ich richtig festgefahren bin.  - Mam w pracy tyle obowiązków, że jestem już naprawdę zajechana. 

ins Wasser fallen – spełznąć na niczym

Ich hatte so viele Pläne, aber sie sind leider ins Wasser gefallen. - Miałam tyle planów, ale niestety spełzły na niczym.

jemanden groß angucken – wpatrywać się w kogoś, robić wielkie oczy

Als ich das gesagt habe, hat er mich groß angeguckt. - Kiedy to powiedziałam, to zrobił wielkie oczy. 

kein Gedanke daran - żadnej myśli o tym 

Ich gebe nie auf, kein Gedanke daran! - Nigdy się nie poddaję, nawet o tym nie myślę!

der Brotkasten – pojemnik na chleb


Für die Küche brauchen wir unbedingt noch einen Brotkasten. - Do kuchni potrzebujemy jeszcze koniecznie pojemnika na chleb. 

der Kostverächter

kein Kostverächter sein – nie być wybrednym

Wenn es um das Essen geht, ist mein Bruder kein Kostverächter. - Jeśli chodzi o jedzenie, to mój brat nie jest wybredny.

Ich habe das immer noch in Ohren. – Ciągle to słyszę. 

Meine Eltern haben mich damals angeschrien und ich habe das immer noch in Ohren. - Moi rodzice wtedy na mnie nakrzyczeli i ciagle jeszcze to słyszę. 

verdrecken - paprać, zapaskudzić 

Ich habe mich in den Finger geschnitten und alles mit Blut verdreckt. - Przecięłam sobie palec i wszystko upaprałam krwią. 

kleckern - zapaćkać, poplamić 

Das Kind kleckert beim Malen. - Dziecko paćka przy malowaniu. 

ein Ferkel sein - być prosiakiem 

Ich bin ein Ferkel beim Essen und muss immer eine Serviette haben. - Przy jedzeniu jestem prosiakiem i zawsze muszę mieć serwetkę.

niedziela, 7 kwietnia 2013

Ciekawe słówka (cz. 7)nachkaufen - dokupić 

Ich habe kein Gemüse mehr, muss morgen nachkaufen. - Nie mam już warzyw, muszę jutro dokupić.

sich etw. ausmalen - wyobrażać sobie coś 

Ich male mir aus, dass er uns damals angerufen haben muss. - Wyobrażam sobie, że wtedy on musiał do nas zadzwonić. 

abstauben = Staub wischen - ścierać kurze 

Du saugst und ich staube ab. - Ty odkurzasz, a ja ścieram kurze. 

festgefahren - "zajechany" 

Ich arbeite zu viel, habe keine Freizeit und bin wirklich festgefahren. - Pracuję za dużo, nie mam wolnego czasu i naprawdę jestem już zajechana.

im Handumdrehen - w okamgnieniu 

Er hat lange versucht, aber sie hat den Schrank im Handumdrehen repariert. - On próbował długo, ale ona naprawiła szafkę w okamgnieniu. 

was weiß ich - czy ja wiem 

Was weiß ich, vielleicht kommen sie irgendwann in die Heimat zurück. - Czy ja wiem, może oni wrócą kiedyś do ojczyzny. 

von mir aus - z mojej strony, jeśli o mnie chodzi 

Von mir aus kannst du schon nach Hause gehen. - Jeśli o mnie chodzi, to możesz już iść do domu. 

jemanden anklingeln - puścić do kogoś sygnał, "strzałkę"

Ich klingle dich um 18 Uhr an, falls du den Termin vergessen solltest. - Puszczę ci sygnał o 18 na wypadek, gdybyś zapomniał terminu.