poniedziałek, 10 czerwca 2013

Ciekawe słówka (cz. 10)verknittern - pognieść, zmiąć

Ich muss aufpassen, um meinen Hut nicht zu verknittern. - Muszę uważać, żeby nie pognieść kapelusza.

die Vorstellungskraft sprengen - wysadzić wyobraźnię

Diese Aussicht sprengte meine Vorstellungskraft. - Ten widok wysadził moją wyobraźnię.

sich durchs Leben kämpfen - walczyć w życiu

Ich bin mutig und kämpfe mich durchs Leben. - Jestem odważna i walczę w życiu.

streichfähig - nadający się do smarowania, dający się rozsmarować

Die Butter muss ein bisschen auftauen, um streichfähig zu sein. - Masło musi się trochę rozmrozić, aby dać się rozsmarować.

die Schreiberei - pisanina

Das ist kein guter Artikel, das ist eine dumme Schreiberei.  - To nie jest dobry artykuł, to głupia pisanina.

vor Energie sprudeln - tryskać energią

Sie zeigte keine Müdigkeit und sprudelte vor Energie.  - Ona nie pokazywała zmęczenia i tryskała energią.

die Decke auflegen - rozłożyć obrus

Bevor die Gäste kommen, muss ich noch die schönste Decke auflegen. - Zanim przyjdą goście, muszę jeszcze rozłożyć najładniejszy obrus.

jemanden bekochen - gotować komuś

Meine Mutter hat immer die ganze Familie bekocht. - Moja mama zawsze gotowała dla całej rodziny.

das Leben aus dem Koffer - życie na walizkach

Das Leben aus dem Koffer ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann.- Życie na walizkach jest czymś, czego nie mogę sobie wyobrazić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz