poniedziałek, 24 czerwca 2013

Ciekawe słówka (cz. 12)das Eis am Stiel - lód na patyku

Ich esse gerne Eis am Stiel. - Chętnie jem lody na patyku.

das Hörncheneis - lód w rożku

Würdest du gerne ein Hörncheneis essen? - Zjadłbyś loda w rożku?

etw. zu Geld machen - sprzedać

Die Firma hat die Bernsteine zu Geld gemacht. - Firma sprzedała bursztyny.

nach Lust und Laune - z chęcią i nastrojem, według chęci i nastroju

Ich kann alles nach Lust und Laune machen, ich muss nichts. - Mogę robić wszystko według chęci i nastroju, nie muszę nic.

nach meinem Befinden - według samopoczucia

Ich weiß noch nicht, ob ich komme. Ich werde nach meinem Befinden entscheiden. - Nie wiem jeszcze, czy przyjdę. Zdecyduję po moim samopoczuciu.

sperrweit - na oścież

Vor dem Schlafengehen habe ich ein kleines Fenster in meinem Zimmer sperrweit aufgemacht. - Przed pójściem spać otworzyłam na oścież małe okno w moim pokoju.

einen Film einwerfen - wrzucić film

Wenn mein Sohn sich langweilt, geht er in sein Zimmer und wirft einen Fantasiefilm ein. - Kiedy mój syn się nudzi, idzie do swojego pokoju i wrzuca jakiś film fantasy.

versorgen - zaopatrzyć

Ich bin immer versorgt. - Zawsze jestem zaopatrzona.

Wenn meine Nachbarin heute große Einkäufe macht, ist sie für zwei Wochen versorgt. - Kiedy moja sąsiadka zrobi dzisiaj duże zakupy, to będzie zaopatrzona na 2 tygodnie.

ausschlaggebend - decydujący

Der Preis ist nicht ausschlaggebend. Er hat Geld und kann sich ein Auto kaufen, das er haben will. - Cena nie jest decydująca. On ma pieniądze i może sobie kupić samochód, jaki chce mieć.

über Nacht - przez noc

Die Wäsche kann über Nacht im Keller trocknen. - Pranie może przez noc suszyć się w piwnicy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz