środa, 28 października 2015

Czasowniki "sehen", "schauen", "blicken" i "gucken"

Dzisiaj kolej na czasowniki sehen, schauen, blicken i gucken. Wszystkie mają coś wspólnego z widzeniem, ale czy oznaczają to samo? Czy można ich używać zamiennie? Dziś przedstawię najczęstsze konteksty.


niedziela, 25 października 2015

W 80 blogów dookoła świata: 3 ważne dla mnie produkty w Niemczech

We wspólnej akcji blogerów językowych przyszedł czas na temat "Moje 3 ulubione produkty z kraju X". Muszę przyznać, że jest w Niemczech dużo produktów, które bardzo lubię i które regularnie kupuję. Dokonanie wyboru było trudne, ale ostatecznie wybrałam 3 ważne produkty. Oto one:


czwartek, 22 października 2015

Krótka historia równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Niemczech

Dzisiaj krótka historia sytuacji kobiet w Niemczech w XX wieku. Słownictwo do tematu znajdziecie tutaj, ukazało się na blogu już 19 października 2012 roku:

Das Thema: "Die Gleichberechtigung"


Prawo wyborcze dla kobiet zostało wprowadzone w 1918 roku, a więc już po upadku monarchii. W 1928 roku zniesiono prawo męża do cielesnego karania żony.


piątek, 16 października 2015

Pierwsze zajęcia z uchodźcami + Obiad u Niemca

Dzisiaj chciałabym wspomnieć o mojej nowej pracy. Nie zmieniłam pracy, lecz doszło mi nowe zajęcie. Bardzo się cieszę, gdyż moja nowa praca jest pracą w moim zawodzie, czyli nauczycielki niemieckiego jako języka obcego, a to jest to, co lubię robić najbardziej.


poniedziałek, 12 października 2015

25 lat Jedności Niemiec i małe porównanie

3 października 2015 roku minęło 25 lat od zjednoczenia dwóch państw niemieckich. O Dniu Jedności Niemiec pisałam już rok temu:

Tag der Deutschen Einheit

Wschodnie kraje związkowe powoli "nadrabiają zaległości", jednak różnice w porównaniu z zachodem Niemiec nadal są widoczne. Wschód Niemiec może co prawda pochwalić się wzrostem gospodarczym, lecz równocześnie w wielu regionach panuje masowe bezrobocie, co sprawia, że powoli się one wyludniają. Sama to kiedyś zaobserwowałam, będąc na samym wschodzie Niemiec. W pewnym miasteczku widziałam na ulicach prawie tylko starszych ludzi.

We Frankfurcie nad Menem odbyły się trzydniowe uroczystości, których punktem kulminacyjnym był koncert w operze. Tam swoją przemowę wygłosił prezydent Republiki Federalnej Niemiec Joachim Gauck.Mosty świetlne nad Menem symbolizujące jedność


Fajerwerki nad siedzibą parlamentu w Berlinie


Obchody święta Jedności Niemiec w Berlinie


Kanclerz Angela Merkel składa swój podpis w Złotej Księdze miasta Frankfurt, z lewej strony prezydent Joachim Gauck


świętowanie we Frankfurcie nad Menem

A jak wypada porównanie zachodu i wschodu Niemiec?

Na wschodzie Niemiec produkt krajowy brutto wynosi 67% poziomu zachodniego.

Na wschodzie w latach 1990-1994 liczba urodzeń spadła ze 163.000 na tylko 71.000, po 2000 roku liczba ta jednak wzrosła, podczas gdy na zachodzie Niemiec nieprzerwanie spada. Na wschodzie więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich, np. w Saksonii-Anhalt wskaźnik ten wynosi ponad 50%.

Zmiany demograficzne widać przede wszystkim we wschodnich krajach związkowych. Udział starszych ludzi w populacji w wielu regionach wynosi dwa razy tyle ile na zachodzie.

Zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie wzrosła liczba osób pracujących na część etatu. To na wschodzie Niemiec kobiety częściej pracują na pełen etat. Wynika to z uwarunkowań ustrojowych: na zachodzie kobieta często nie mogła zabezpieczyć się finansowo, ponieważ mąż mógł jej zabronić pracować. Natomiast na wschodzie, w dawnej Niemieckiej Republice Demokratycznej, równouprawnienie kobiet zostało zapisane w konstytucji. Była to podstawa do integracji kobiet na rynku pracy. W 1989 roku pracowało ponad 90% tamtejszych kobiet, tak więc bardzo mała liczba zajmowała się tylko domem.

Tutaj możecie przeczytać więcej o porównaniu wschodu i zachodu Niemiec:

Jobs, Geburten und Gewicht in Ost und West

Galeria zdjęć

czwartek, 8 października 2015

Czasowniki "erlassen" i "weglassen"

Dzisiaj omawiam kolejne czasowniki zawierające "lassen". Tutaj możecie znaleźć poprzednie posty z tej serii:

lassen

Dzisiaj kolej na "erlassen" i "weglassen":

erlassen - erließ - hat erlassen (czasownik nierozdzielny) 

jemandem die Gebühren erlassen - zwolnić kogoś z opłat

jemandem seine Strafe erlassen - darować komuś karę

Man hat ihm den Rest der Strafe erlassen. - Darowano mu resztę kary.

jemandem die Schulden erlassen - umorzyć komuś długi

die Pflicht erlassen - zwolnić z obowiązku

jemandem die Arbeit erlassen - zwolnić kogoś z obowiązku pracy

einen Befehl erlassen - wydać rozkaz

eine Verfügung erlassen - wydać zarządzenie

ein Gesetz erlassen - wydać uchwałę

eine Rechtsverordnung erlassen - wydać rozporządzenie z mocą ustawy

eine Amnestie erlassen - zarządzić amnestię

einen Haftbefehl erlassen - wydać nakaz aresztowania

Richtlinien erlassen - wydawać dyrektywy, zarządzenia


weglassen - ließ weg - hat weggelassen (czasownik rozdzielny)

jemanden weglassen - puszczać kogoś

Er ließ mich nicht von zu Hause weg. - Nie puścił mnie z domu (nie pozwolił mi wyjść).

etwas weglassen - pominąć, opuścić coś

den Vornamen weglassen - pominąć imię

ein Komma weglassen - opuścić przecinek

Wir müssen diesen Abschnitt weglassen, die Zeit ist knapp. - Musimy pominąć ten akapit, czasu jest mało.

etwas weglassen - rezygnować z czegoś

Ich möchte den Nachtisch weglassen. - Chciałabym zrezygnować z deseru.